Willemtie Abrahamse van der Horst

Everstijn int neerEnt van Jutfaas den 16 Sept 1760

Ouders: Abraham Dircksen van der Horst en Maria Adriaensen van Haeften
Geboren: ca. 1675 – 1670
Andere naam: Willempje
Huwelijk 1: 15 november 1696, IJsselstein – Utrecht
Huwelijkspartner 1: Gijsbert Gerritss van Rossum
Huwelijkspartner 2: Arien Janse van Jaarsvelt
Overlijden: Overlijdensdatum niet bekend
Beroep Zonder beroep
Beroep echtgenoot Landbouwer *

 

* Waarschijnlijk is de eerste echtgenoot van Willemtie, Gijsbert, landbouwer, hereboer of huisman. We vinden hem in notariële aktes als borg voor familie en vrienden en bij de huur van land o.a. in 1712 voor een hofstede met ses mergen mergen boomgaerd, bouw- als weyland in het Nedereynd van Jutphaes. In 1711 koopt hij 2 mergen land in Heycop van zijn schoonvader.
Het echtpaar erft ook van de vader van Gijbert in 1710. Onderstaand een samenvatting van de akte. Aeltjen Broer en Gerrit Eversen van Rossum zijn zijn ouders.  Overigens is de tweede echtgenoot van moeder Aeltjen een oom van Willemtie (broer van haar vader). Helaas overlijdt Gijsbert al jong. Willemtie hertrouwt met Arien Janse van Jaarsvelt. Ook Arien huurt landerijen.

Aktedatum 17-05-1710
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WANTENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aeltjen Broer, eerder wed. Gerrit Eversen van Rossum
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Gerrit Dircksen van der Horst
Woonplaats eerste partij: Reywerscop St Pietersgeregt
Naam tweede partij: Gysbert Gerritsen van Rossum, zoon
Naam tweede partij: Dirck Gerritsen van der Horst, zoon
Naam tweede partij: Cornelis Gerritsen van der Horst, zoon
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun resp. ouders
Soort onroerend goed: huysinge op de gront van d’ heeren van St Pieter : Naar Cornelis Gerritsen van der Horst
Gerecht onroerend goed: Reyerscop St Pietersgeregt
Bijzonderheden: negen morgen land wordt aan de weduwe toegescheiden; zy verhuurt dit perceel, zolang zy leeft aan Cornelis Gerritsen van der Horst, die haar in de kost neemt
Bijzonderheden: vee, inboedel en huurlanden naar Cornelis van der Horst
Bijzonderheden: Gysbert Gerritsen van Rossum en Dirck Gerritsen van der Horst waren reeds voldaan, vanwege vaderlyk goed

Kinderen

Onderstaande kinderen komen voort uit het huwelijk van Willemtie met Gijsbert.

Voornamen Doopdatum Doopplaats
Gerarda 5 januari 1698 IJsselstein – Utrecht
Gerrit 25 januari 1699 IJsselstein – Utrecht
Cornelis 6 mei 1700 IJsselstein – Utrecht
Willem juni 1702 IJsselstein – Utrecht
Abraham ca. 1705 IJsselstein – Utrecht

 

Terug naar het schema