Stamreeks van de Kamp

De geschiedenis van de familie van de Kamp begint in het zeventiende-eeuwse Pruisen, in de dorpen rond de stad Kleef. Welvarende landbouwers die hun invloed uitoefenen als schepenen. Gelovige Rooms katholieken, geletterd en bereid om zich in te zetten voor hun omgeving en er invloed op uit te oefenen.
Lange tijd blijven de generaties wonen rond het huidige grensgebied Gelderland, Duitsland. Lange tijd ook verblijft men in kleine gemeenschappen, totdat tegen de twintigste eeuw de stap gemaakt wordt richting Arnhem en van daaruit naar Zuid-Holland, te beginnen met Rotterdam.

Het is het verhaal van ongewilde verandering van nationaliteit, in 1816 en in het begin van de twintigste eeuw weer. Van vier generaties onderwijzers die zich ingezet hebben om ‘hun kinderen’ iets bij te brengen, over rekenen, lezen en schrijven en ongetwijfeld ook over het geloof. Van kosters en van een vreemde eend in de bijt, Johannes, die zich niet op de landbouw richt, noch op het onderwijs en ook geen rol lijkt te spelen in de kerk. Een vrijbuiter, die naar Rotterdam trekt, er een bedrijf start, die failliet gaat, die twee oorlogen meemaakt, maar zo te zien ook weer opkrabbelt.

Alles lijkt weer samen te komen in de zoon van Johannes, Piet. Hij doet de familietraditie eer aan, wordt onderwijzer op Rooms Katholieke scholen, zet zich in voor het verenigingswezen, vestigt zich in het landelijke Sassenheim en doet een opleiding in Wageningen in de tuinbouwkunde. En dan is de cirkel weer rond.

Klik hier om naar het stamreeksschema van de Kamp te gaan en meer uit te vinden over de personen die deel uitmaken van twaalf generaties van de Kamp.
menu
(afgeschermd)